12 firm ubezpieczeniowych w jednym miejscu

Oferta

Dla klientów indywidualnych:

1. Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia zdrowotne z leczeniem szpitalnym
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenie turystyczne

2.Ubezpieczenia majątkowe

 • Ubezpieczenie elementów stałych, ruchomości domowych
 • Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych
 • Ubezpieczenie budynków w budowie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

3.Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

4.Ubezpieczenie ochrony prawnej 

Dla Firm

1.Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych 
2.Ubezpieczenia majątkowe

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

3.Ubezpieczenia komunikacyjne ( w tym flot samochodowych)

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

4.Ubezpieczenia cargo

 • w transporcie lądowym, lotniczym i morskim
 • krajowe
 • zagraniczne

5.Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

6.Odpowiedzialność cywilna

 • OC deliktowe, kontraktowe, zawodowe
 • OC za produkt
 • OC spedytora i przewoźnika
 • OC członków zarządów spółek kapitałowych

7.Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
8.Ubezpieczenia finansowe

 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenie kredytów
 • Ubezpieczenie utraty zysku

9.Ubezpieczenia rolników

 • ubezpieczenie upraw, zwierząt, budynków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

10.Ubezpieczenie zdrowotne z leczeniem szpitalnym 
11.Usługi bankowe
12.Leasing

W razie pytań prosimy o kontakt w celu otrzymania bardziej szczegółowej oferty.

UBEZPIECZENIA BRZEZICCY

Marcin Brzezicki

ul. Bracka 5

58-100 Świdnica

tel.: 74/851 29 66

tel. biurowy: +48 793 105 157

brzeziccybiuro@ubezpieczeniaswidnica.com

mapa dojazdu